Οικονομικά στοιχεία - Πηγές Χρηματοδότησης

Αρχική / αυτοί-είμαστε / οικονομικά-στοιχεία-πηγές-χρηματοδότησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για το 2015 ανήλθε σε 634.300 €. Το 80% του κόστους αυτού αφορά σε καταβολές μισθοδοσίας και το υπόλοιπο 20% σε έξοδα λειτουργίας.

Οι οικονομικοί πόροι του φορέα μας προέρχονται από:

  1. Εγγραφές- συνδρομές μελών.
  2. Εισπράξεις νοσηλίων & θεραπειών
  3. Εισφορές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και λοιπές παροχές Πολιτείας, Δήμων, Κοινοτήτων , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και Ιδιωτών γενικά
  4. Δωρεές, εράνους και λοιπές έκτακτες εισφορές.
  5. Ενισχύσεις από λαχειοφόρους αγορές, παραστάσεις, εκδηλώσεις, εκδρομές, διοργάνωση «παζαριών» με τη διάθεση των έργων των εκπαιδευομένων μας κλπ.
  6. Χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά & συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές