Οι Στόχοι μας

Αρχική / αυτοί-είμαστε / οι-στόχοι-μας

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων του Κέντρου.

  • Η κοινωνικοποίησή τους μέσω της συμμετοχής σε πολιτιστικές-αθλητικές δραστηριότητες, προγράμματα καθημερινής ζωής και ποικίλα δρώμενα

  • Η ένταξη και υποστήριξή τους με προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης σε εξειδικευμένα εργαστήρια
  • Η διεκδίκηση των προϋποθέσεων εκείνων που απαιτούνται, σε θεσμικό επίπεδο, για την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων, των οικογενειών τους και γενικότερα των Ατόμων με Αναπηρί

Τελικό ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους μας να συμμετέχουν, οικονομικής δυνατότητάς τους, σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της καθημερινότητας, στηριζόμενοι στον εαυτό τους.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές