Προσωπικό

Αρχική / αυτοί-είμαστε / προσωπικό

Το κοινωνικό έργο που προσφέρει το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι σημαντικό, πρωτοπόρο και συντελείται με τη συμβολή προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων:

 • Ψυχιάτρου
 • Ψυχολόγων
 • Κοινωνικών Λειτουργών
 • Εργοθεραπευτών
 • Λογοθεραπευτών
 • Ειδικών Παιδαγωγών
 • Γυμναστών Ειδικής Αγωγής
 • Νοσηλευτών
 • Διοικητικών Υπαλλήλων
 • Οδηγών σχολικών λεωφορείων
 • Βοηθητικών υπαλλήλων.

Μέλημά μας είναι η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού και η αναβάθμιση γνώσεων και πρακτικών στο κέντρο μας.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές