Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" - ΕΣΠΑ 2014/2020

Αρχική / νέα / κεεπεα-ορίζοντες-εσπα-20142020

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α "Ορίζοντες" - ΕΣΠΑ 2014/2020

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) «Ορίζοντες», ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρα Διημέρευσης/ Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014- 2020», Άξονας Προτεραιότητας 09-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  και διακρίσεων-Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής» υλοποιεί προγράμματα παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για 30 ωφελούμενούς του, με κωδικό ΟΠΣ 5002509, για την περίοδο από 4/9/2017 έως 4/8/2020.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής εφαρμόζοντας υποστηρικτικά προγράμματα, που έχουν κυρίως τρεις βασικούς άξονες:

α) την παροχή εκπαίδευσης στα εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χειροτεχνίας, Τραπεζαρίας, Κεραμικής, Δημιουργίας κοσμημάτων.

β) την εφαρμογή πολυποίκιλων προγραμμάτων Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.)

γ) την παροχή προγραμμάτων κοινωνικοποίησης, όπως επίσης υλοποίηση εμπλουτιστικών προγραμμάτων και παράλληλων δραστηριοτήτων.

Κατηγορία: 

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές