Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Αρχική / το-έργο-μας / υπηρεσίες-προγράμματα / εκπαιδευτικές-υπηρεσίες

Η προσέγγιση που ακολουθείται αξιοποιεί τις παρεμβάσεις υποστήριξης, αποκατάστασης και θεραπείας  μέσω της συνεργασίας διεπιστημονικών ομάδων, με  στόχο τη ψυχοκοινωνική προσαρμογή και εκπαίδευση σε βασικές κοινωνικές δεξιότητες, την επικοινωνία και την απόκτηση των γνώσεων εκείνων που θα διασφαλίσουν μια ανεξάρτητη και ισότιμη ζωή στους εκπαιδευομένους  μας.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές