Πρόσθετα Προγράμματα

Αρχική / το-έργο-μας / υπηρεσίες-προγράμματα / πρόσθετα-προγράμματα

Βοηθούμε τους εκπαιδευόμενούς μας να συμμετέχουν σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της ζωής .Επιδιώκουμε τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης για την κοινωνία που να αποδέχεται τη διαφορετικότητα και να προωθεί και την ισότητα και ισονομία σε όλους τους πληθυσμούς.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές