Δανειστική Βιβλιοθήκη

Αρχική / δανειστική-βιβλιοθήκη

Στο Κέντρο υπάρχει Δανειστική Βιβλιοθήκη με υλικό που αφορά μεθόδους παρέμβασης στο επικοινωνιακό και μαθησιακό πλαίσιο, καθώς επίσης και την ευρύτερη καλλιέργεια γνωστικού υπόβαθρου.

 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου είναι να εξυπηρετεί τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μέλη του διδακτικού προσωπικού, στελέχη διοίκησης κλπ) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των διδακτικών και άλλων στόχων του Κέντρου.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές