Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρχική / εργαστήριο-ηλεκτρονικών-υπολογιστών

 

Στο εργαστήριο των Η/Υ , οι εκπαιδευόμενοι μας μαθαίνουν το πρόγραμμα του Word και αναλαμβάνουν μερικώς την γραμματειακή υποστήριξη του Κέντρου μας. Πληκτρολογούν, φωτοτυπούν και ταξινομούν ανακοινώσεις και έγγραφα αποκτώντας επαγγελματικές δεξιότητες στην οργάνωση γραφείου. Επιπλέον εκπαιδεύονται στη χρήση διαδικτύου, του scanner και του πλαστικοποιητή.

Η μαθησιακή ετοιμότητα γίνεται κυρίως με εκπαιδευτικά λογισμικά κατάλληλα για άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, όπως πχ. τη διαχείριση των χρημάτων .

Οι κοινωνικές ιστορίες έχουν πάντα θέση στο ημερήσιο πρόγραμμα των εκπαιδευομένων . Επιπλέον η ενασχόληση με τα καλλιτεχνικά δίνει διέξοδο στη δημιουργική έκφραση των εκπαιδευόμενων του εργαστηρίου.

Τέλος το εργαστήριο των Η/Υ είναι υπεύθυνο για την έκδοση της εφημερίδας του Κέντρου μας.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές