Κοινωνική Υπηρεσία

Αρχική / κοινωνική-υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α «Ορίζοντες» , λειτουργεί από το πρώτο έτος ίδρυσης του Κέντρου παρέχοντας υπηρεσίες προς τους εκπαιδευόμενους και τους γονείς αυτών. Το προσωπικό της  ασχολείται:

  • Με την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες των εκπαιδευόμενων. Αναλυτικότερα: Υποστηρίζει την οικογένεια να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου, αλλά και να επεξεργαστεί τυχόν προσωπικές δυσκολίες που συνδέονται με τον εκπαιδευόμενο.
  • Με την βοήθεια στην προσαρμογή του εκπαιδευόμενου στο πλαίσιο.
  • Με την ενδυνάμωση των γονέων στον γονεικό τους ρόλο.
  • Με την κοινωνική ένταξη-κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ζωής των νεαρών ατόμων  με ειδικές ανάγκες.
  • • Με την  Διαφυλική Αγωγή και το  αντικείμενο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης , βοηθώντας τα  Α.με.Α  μυώντας τους σε πρακτικές για την διασφάλιση κοινωνικών κανόνων, εκτόνωσης αλλά και αυτοπροστασίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
  • Με τα ασφαλιστικά-προνοιακά θέματα των εκπαιδευόμενων .
  • Με κατ’ οίκον επισκέψεις στις οικογένειες όταν παρίσταται ανάγκη.
  • Με την συμμετοχή στις διεπιστημονικές ομάδες του Κέντρου για θέματα που αφορούν στους εκπαιδευόμενους.
  • Με την διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων.

• Με υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, την ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές