Λογοθεραπεία

Αρχική / λογοθεραπεία

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη,τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες. Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.

 

            Στο τμήμα της λογοθεραπείας χρησιμοποιείται και παρέχεται εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου ( δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του εκπαιδευομένου, λογικής σκέψης και συνοχής, βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες και χωροχρονικές έννοιες, έννοιες αιτίου - αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών, αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (κάρτες συναισθημάτων, απλές κοινωνικές και βιωματικές ιστορίες, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά (γλωσσικά) προγράμματα επικοινωνίας, όπως το  PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ, Intensive Interaction, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης και της κοινωνικότητας των εκπαιδευομένων. Τέλος, έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο εξωτερικό πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί και έχει ως στόχο τη γενίκευση και την κατάκτηση των δεξιοτήτων (λεκτικών ή μη) στις οποίες έχουν εκπαιδευτεί εντός σχολικού πλαισίου, σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και περιβάλλον, με διαφορετικά πρόσωπα αναφοράς.

            Οι συνεδρίες λογοθεραπείας είναι μισάωρες και σχεδιασμένες ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευόμενο, αναλογικά πάντα με τις ανάγκες του και το νοητικό του δυναμικό. Πραγματοποιούνται σε μια έναν προς ένα ρύθμιση ( θεραπευτής και εκπαιδευόμενος) ή σε ομάδα ατόμων (δύο ή περισσοτέρων), όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε ένα φυσικότερο περιβάλλον επικοινωνίας, προσαρμοσμένο πάντα στο επικοινωνιακό τους επίπεδο και στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και ανάγκες.

 

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές