Ομάδες Γονέων

Αρχική / ομάδες-γονέων

Ανά 2 μήνες πραγματοποιούνται «Ομάδες Γονέων» με την συμμετοχή του Κοινωνικού Λειτουργού και των εκπαιδευτών ανά εργαστήριο.  Στόχος της ομάδας είναι το μοίρασμα συναισθημάτων, εμπειριών, προβληματισμών σε σχέση με την εξέλιξη των εκπαιδευόμενων στο Κέντρο αλλά και στο σπίτι. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας προγραμματίζονται και  ατομικές συνεδρίες με τους γονείς του κάθε εκπαιδευόμενου.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές