Σίτιση

Αρχική / σίτιση

Σε Καθημερινή βάση οι εκπαιδευόμενοι σιτίζονται στο Κέντρο μας κάθε μεσημέρι. Η διατροφή τους είναι  βάσισμένη σε εβδομαδιαίο διατροφολόγιο βασισμένο στην μεσογειακή διατροφή.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές