Ψυχιατρική υποστήριξη

Αρχική / ψυχιατρική-υποστήριξη

Την υψηλή εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου, το συντονισμό της Διεπιστημονικής Ομάδας και την ψυχιατρική παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων την έχει ο Επιστημονικός Διευθυντής- Ψυχίατρος. Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και την οικογένεια του κάθε εκπαιδευόμενου, διασφαλίζεται η ψυχική υγεία, η ποιότητα ζωής και το θετικό αυτοσυναίσθημα κάθε ατόμου.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές