Ψυχολογική υποστήριξη

Αρχική / ψυχολογική-υποστήριξη

Ψυχολογική υποστήριξη για το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου με Αναπηρία.

Το ολιστικό μοντέλο αντιλαμβάνεται το «πρόβλημα» ως μια συλλογική, δυναμική σχέση που επηρεάζει όλα τα άτομα του περιβάλλοντος και όχι αποκλειστικά το άτομο με την Αναπηρία. Τα ίδια τα άτομα με Αναπηρία αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον χρειάζεται να λαμβάνουν εξειδικευμένης και διαρκούς ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να εξοπλιστούν με όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στο πολυδιάστατο και δύσκολο έργο τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη αναφορικά με την εκάστοτε Αναπηρία αλλά και για ειδικά επιμέρους θέματα που προκύπτουν (πχ. απόσβεση προβληματικής συμπεριφοράς, διαχείριση άγχους/θυμού κτλ.). Οι γονείς χρειάζονται διαρκώς υποστήριξη για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις διαρκείς προκλήσεις που έχει η ζωή με ένα άτομο με Αναπηρία αλλά και για να διαχειρίζονται επιτυχώς οποιαδήποτε δικά τους αρνητικά συναισθήματα ενσκήπτουν.  Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν για θέματα που τους προβληματίζουν. Έτσι ενθαρρύνονται να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν τα συναισθήματά τους, ανακαλύπτοντας ασφαλείς διόδους εκτόνωσης της εσωτερικής τους έντασης, με δημιουργικό τρόπο και με γνώμονα πάντα το καλύτερο για το προστατευόμενο άτομο με Αναπηρία.

Εφημερίδα

Διαβάστε την Εφημερίδα μας

Τηλεοπτικές Στιγμές

Δείτε τις τηλεοπτικές μας στιγμές