ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»

1 / 6
22.11.2022
~ ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»~ Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο «Κωτσόβολος» για την ευγενική του χορηγία σε ηλεκτρικές συσκευές προς τον Φορέα μας. Τέτοιες χειρονομίες , μας ενδυναμώνουν να συνεχίσουμε το έργο μας!
Share:

Εκδηλώσεις