ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες"

1 / 2
07.11.2022

"Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) "Ορίζοντες" , αναζητά βοηθό λογιστή για πλήρη απασχόληση στα γραφεία του στην Αθήνα.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Λογιστικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε οργανωμένο λογιστήριο

Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Άριστο χειρισμό Microsoft Office

 

Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία από οικονομική διαχείριση και τήρηση οικονομικών αναφορών για τις ανάγκες Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ( ΕΟΠΥΥ, ΕΣΠΑ ) και Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Erasmus+ κτλ) Διαχείριση προγράμματος εργασίας υπό πίεση, χρόνου και προθεσμιών

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους, στο E-mail: info@keepea.gr αναφέροντας τον τίτλο της συγκεκριμένης θέσης."

Share:

Εκδηλώσεις