ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΡΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες"

1 / 1
08.09.2021

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ) "Ορίζοντες" (https://www.keepea.gr ), 

προκυρήσσει μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης με σκοπό την κάλυψη της θέσης Νοσηλευτή / Νοσηλεύτριας.

Θα εκτιμηθεί η εκπαίδευση/προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχική Υγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους, στο Email: info@keepea.gr αναφέροντας τον τίτλο της συγκεκριμένης θέσης.

Share:

Εκδηλώσεις