ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

1 / 4

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντες" είναι παρόν σε κάθε παρέλαση του Δήμου Ηλιούπολης τιμώντας τις εθνικές επετείους.

Share: