Το Έργο μας

Βασικοί Συμμέτοχοι & Συνεργάτες

 • Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

                                                                                                                                                                           

  Η στήριξη του Υπουργείου Εργασίας στο έργο μας συντελεί στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος προστασίας για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία συμπολιτών μας και αξιοποίηση κοινωνικών κυττάρων βιώσιμης ανάπτυξης με τη συμμετοχή των ίδιων των ενδιαφερομένων.

  Περιφέρεια Αττικής                                                                                                                                                                                      

  Η αξιολόγηση και οικονομική στήριξη του προσφερόμενου έργου, από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας παρέχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Φορέα μας και αναδεικνύουν την αυτοδιοίκηση σε πυρήνα κοινωνικής συνοχής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας

  Δήμος Ηλιούπολης                                                                                                                                                                         

  Η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική ενσωμάτωση της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται το Κέντρο μας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην τοπική κοινωνία, στους Δήμους και τις Κοινωνικές τους Υπηρεσίες που λόγω αμεσότητας με τα κοινωνικά θέματα της περιοχής τους, έχουν εξέχοντα ρόλο. Ο Δήμος Ηλιούπολης αποτελεί βασικό συμμέτοχο του έργου του Φορέα μας παρέχοντας του στέγη και πολύτιμη καθημερινή συνεργασία και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του. Η συνεργασία αυτή υποστηρίζεται με πληθώρα κοινωνικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, όπως:                                         

  -Εκπαιδευτικές επισκέψεις και σε διάφορους Φορείς και υπηρεσίες.                                                                         

  -Συμμετοχή σε εκδηλώσεις.                                                                                                                               

  -Συνεργασία και εκπαιδευτική σύμπραξη με διάφορα σχολεία τυπικής & ειδικής εκπαίδευσης.

  Δήμοι Νότιας και Κεντρικής Αθήνας                                                                                                                         

  Διαχρονικά το Kέντρο μας, έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με όλους τους όμορους Δήμους αφού το έργο του είναι διαδημοτικής εμβέλειας. Πέραν του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που υπήρξε αρωγός μας επί σειρά ετών και εξακολουθεί να μας στηρίζει με πολλούς τρόπους,οι Δήμοι Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Π. Φαλήρου, Αλίμου, έχουν στηρίξει δράσεις μας.                     

  Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.-Ε.ΣΑ.με.Α .                                                                                                                                              

  Ο Φορέας μας είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).                                                                            

  Ακαδημαϊκές Συνεργασίες                                                                                                                                                     

  Το Κέντρο μας συμμετέχει στο Πανελλήνιο Πληροφοριακό Σύστημα Πρακτικής Άσκησης Πρακτικών «ΑΤΛΑΣ», μέσω του οποίου εκπαιδεύει και καταρτίζει νέους επαγγελματίες στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και φροντίδας. Στο πέρασμα των ετών έχουν εδραιωθεί αγαστές και αποδοτικές ακαδημαϊκές συνεργασίες, με το Ε.Κ.Π.Α, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επιλεγμένα ιδιωτικά κολλέγια και Ι.Ε.Κ. Στο πλαίσιο εκπαίδευσης των φοιτητών της Σ.Ε.Φ.Α.Α. για θέματα Ειδικής Αγωγής διατηρείται μια πολύχρονη τιμητική συνεργασία, με σημαντικό επιστημονικό και αθλητικό ενδιαφέρον που στηρίζεται από επίσημο σύμφωνο συνεργασίας.