Ποιοί Είμαστε

Δ.Σ.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία.

Η σύνθεσή του, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των εκλογών της  03.04.2022, έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Ανυφαντής – Συνταξιούχος Οικονομολόγος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Κατσουλάκος – Ελεύθερος Επαγγελματίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αναστασία Μιχαλέλη–Συνταξιούχος Νομικός.

ΤΑΜΙΑΣ : Σοφία Βασιλοπούλου – Ιδ. Υπάλληλος.

ΕΦΟΡΟΣ : Κυριακίτσα Σιαμπανίδου - Συνταξιούχος.

ΜΕΛΗ : 1) Γάβρογος Αθανάσιος - Συνταξιούχος Αξιωματικός.

            2) Χρυσούλα Στάθη - Αγρότης.

 

*Η υπηρεσία των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Πρακτικό Σύστασης σε Σώμα 1/04.04.2022