Ποιοί Είμαστε

Δ.Σ.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία.

Η σύνθεσή του, όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα των εκλογών της  03.04.2022

Ακολούθως της παραίτησης από τη θέση του Πρόεδρου, για λόγους υγείας, του κ. Ανυφαντή, και από το ΔΣ, της κας. Μιχαλέλη για προσωπικούς λόγους, εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Κατσουλάκος – Ελεύθερος Επαγγελματίας.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Γάβρογος Αθανάσιος - Συνταξιούχος Αξιωματικός ΣΞ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Χρυσούλα Στάθη - Αγρότης.

ΤΑΜΙΑΣ : Σοφία Βασιλοπούλου – Ιδ. Υπάλληλος.

ΕΦΟΡΟΣ : Κυριακίτσα Σιαμπανίδου - Συνταξιούχος.

ΜΕΛΗ : 1) Νικόλαος Ανυφαντής – Συνταξιούχος Οικονομολόγος.

            2) Γιάσσας Γεώργιος - Συνταξιούχος.

 

*Η υπηρεσία των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.

Πρακτικό Σύστασης σε Σώμα 32/05.05.2023