Ποιοί Είμαστε

Δ.Σ.

Το Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Ανυφαντής – Συνταξιούχος Οικονομολόγος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναστάσιος Κατσουλάκος – Ελεύθερος Επαγγελματίας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αναστασία Μιχαλέλη–Συνταξιούχος Νομικός.

ΤΑΜΙΑΣ : Ιωάννης Παναγιώτου –Συνταξιούχος Αξιωματικός.

ΕΦΟΡΟΣ : Νίκος Παπαδόπουλος - Συνταξιούχος Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός.

ΜΕΛΗ : 1) Ρούλα Αθανασούλα–Συνταξιούχος Εφοριακός.

            2)Γάβρογος Αθανάσιος - Συνταξιούχος Αξιωματικός.

 

*Η υπηρεσία των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη.