Ποιοί Είμαστε

Ακεραιότητα, Διαφάνεια και Αξιοπιστία

Διαφάνεια

Η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η αξιοπιστία αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας για το ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες για όλες μας τις δραστηριότητες και τα υλοποιούμενα έργα. Ο Οργανισμός μας λογοδοτεί στους ωφελούμενούς μας, τις οικογένειές τους, στα μέλη μας και στα ενδιαφερόμενη μέρη στο σύνολο τους.

 

Καταστατικό ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες (τροπ. 2020)

 

Οικονομικές Εκθέσεις

Απολογισμός 2022 - Προυπολογισμός 2023

Απολογισμός 2021- Προϋπολογισμός 2022

Απολογισμός 2020- Προϋπολογισμός 2021

Απολογισμός 2019- Προϋπολογισμός 2020

Απολογισμός 2018- Προϋπολογισμός 2019