Εργαστήριο Πληροφορικής & Γραμματειακής Υποστήριξης

1 / 7

Το Εργαστήριο Πληροφορικής & Γραμματειακής Υποστήριξης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» παρέχει όλα τα αναγκαία γνωστικά εφόδια αναφορικά με τη γραμματειακή υποστήριξη, τη χρήση Η/Υ και την οργάνωση γραφείου.

Εργασίες όπως φωτοτυπίες, πλαστικοποίηση εγγράφων, πληκτρολόγηση κειμένων, διανομή και ταξινόμηση εγγράφων γίνονται τα χρηστικά εργαλεία για την εκπαίδευση στους παραπάνω τομείς.

Share: