ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ

1 / 1

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της φαντασίας των εκπαιδευομένων μας με την ένταξή τους σε προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια αποτελούν την αφετηρία της ανεξαρτοποίησης τους στον προεπαγγελματικό, επαγγελματικό τομέα σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Επιπλέον ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών, η αυτενέργεια, η ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα και η ενίσχυση αισθήματος ικανοποίησης και ομαδικού πνεύματος, συνεργούν στην ολόπλευρη ανέλιξη της προσωπικότητας του καθενός.

Οι εκπαιδευόμενοι στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι ενταγμένοι σε 8 εργοθεραπευτικά – παραγωγικά εργαστήρια στα οποία συντελείται ένα άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπό την εποπτεία της Διεπιστημονικής Ομάδας. Εστιάζει στη μαθησιακή – γνωστική ανάπτυξη κάθε ατόμου, στην προώθηση της αυτόνομης διαβίωσης, στη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας του, στην καλλιέργεια επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην προώθηση της ομαλής κοινωνικοποίησης του.

Πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο καθίσταται η χρήση του διαδραστικού πίνακα με τον οποίο είναι εξοπλισμένες όλες οι αίθουσες διδασκαλίας. Μέσω της οπτικοποιημένης ανάλυσης έργου, ο εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να γνωρίζει τα στάδια κάθε δραστηριότητας από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας. Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στη μίμηση /αντιγραφή προτύπου σχεδίου διατηρώντας ως εκπαιδευτική βάση τις Αρχές Δομημένου Περιβάλλοντος (ΤEACCH). Οι στόχοι που τίθενται παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη στον καθένα.

 

Το εργαστηριακό πρόγραμμα, ενδεικτικά, εστιάζει στα εξής:

 • Εξάσκηση οπτικοκινητικού συντονισμού
 • Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας
 • Βελτίωση εστίασης προσοχής και παρατηρητικότητας
 • Αισθητηριακή & Κιναισθητική καλλιέργεια
 • Συμβολή στην προεπαγγελματική εκπαίδευση

 

 

Το μαθησιακό πρόγραμμα ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα εξής:

 

 • Εμπέδωση και γενίκευση των ατομικών παιδαγωγικών στόχων.
 • Βελτίωση ανάγνωσης- γραφής και προγραφικών δεξιοτήτων - φωνολογική καλλιέργεια.
 • Αναγνώριση - ονομασία αριθμών και εκτέλεση αριθμητικών πράξεων.
 • Βελτίωση παρατηρητικότητας και οπτικής αντίληψης μέσα από δραστηριότητες και πάζλ.
 • Χωροχρονικός προσανατολισμός και εκπαίδευση στη χρήση ρολογιού.
 • Εκπαίδευση στην απλή χρήση Η/Υ, την ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο και τη γραφή κειμένου.
 • Αύξηση της διάρκειας της συγκέντρωσης προσοχής και μείωση της διάσπασης.
 • Όξυνση μακροπρόθεσμης μνήμης και μνήμης εργασίας.
 • Εξάσκηση στην αυτόνομη εργασία.
 • Καλλιέργεια αισθήματος του «ανήκειν» και ομαδοκεντρική προσέγγιση με σκοπό τη βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων.
 • Ανάπτυξη θεματικών (π.χ.: περιβάλλον, κοινωνικά ζητήματα, πολιτισμός) μέσω βιωματικής προσέγγισης.
 • Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των εκπαιδευομένων δια μέσου ανάληψης έργου.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευόμενους μέσω του θεσμού του «Βοηθού Τάξης» εκ περιτροπής.
 • Αναγνώριση και διαχείριση χρημάτων μέσα από παιχνίδι ρόλων.
 • Δράσεις φιλαναγνωσίας, ανάλυση και ερμηνεία μύθων και ιστοριών, γνωριμία με τη λαϊκή παράδοση.

 

 

Στο τομέα αυτοεξυπηρέτησης και δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (ΔΚΖ) εστιάζουμε στην προώθηση και γενίκευση των ατομικών στόχων υγιεινής και αυτόνομης διαβίωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου.

 

 

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τήρηση κανόνων προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας, εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοελέγχου και αυτορρύθμισης, με σκοπό τη γενίκευση των δεξιοτήτων στο σπίτι και σε ανεξάρτητους χώρους.
 • Αυτονομία στην χρήση τουαλέτας και τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής.
 • Αντίληψη προσωπικού χώρου και αντικειμένων, καθώς και φροντίδα αυτών, με σκοπό τη γενίκευση στο σπίτι.
 • Καθαριότητα τάξης και αποκατάσταση χώρου μετά από εργαστηριακό πρόγραμμα.
 • Καθοδήγηση στην ένδυση-απόδυση, δίπλωμα ειδών ρουχισμού με σκοπό τη γενίκευση τους στο σπίτι.
 • Εκπαίδευση στη παρασκευή πρωινού στη τάξη.

 

 

Η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής:

 • Εξοικείωση με πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών περιστάσεων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή στα κοινά.
 • Μηνιαίες έξοδοι, όπως επισκέψεις σε μουσεία, σε θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχή σε ψυχαγωγικά-εκπαιδευτικά εργαστήρια, περίπατοι στη φύση κτλ.
 • Εξοικείωση με συνήθεις κοινωνικές περιστάσεις, εκμάθηση κανόνων συμπεριφοράς και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Εκπαίδευση στην αναγνώριση συναισθημάτων, ανάπτυξη της συναισθηματικής καλλιέργειας, προώθηση της έκφρασης και του αυτοελέγχου.
 • Εκπαίδευση στους κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής και της ασφαλούς και ανεξάρτητης μετακίνησης.
Share: