"ΕΝΑ ΔΡΟΣΕΡΟ ΡΟΦΗΜΑ" ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "Ορίζοντε

1 / 5
23.01.2022

Δροσερά ροφήματα έμαθαν να φτιάχνουν οι  συμμετέχοντες των 2 Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων Εστίασης που σκοπό είχε τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσης στον τομέα παρασκευής ροφημάτων. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από διαδραστικές δραστηριότητες με στόχο τη βιωματική μάθηση και εκπαίδευσή τους.

 

Share:

Εκδηλώσεις