Ποιοί Είμαστε

Κελέση Δήμητρα
Είναι απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδευθείσα στο αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πραγματοποίησε την Πρακτική άσκηση σε δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση και παράδοση μαθημάτων σε άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και συνοδές αναπηρίες. Εν συνέχεια εργάστηκε σε δομή, που φιλοξενεί ενήλικες στοχεύοντας στη ανάδειξη των κεκτημένων γνωστικών,κοινωνικών δεξιοτήτων και επέκταση αυτών. Παράλληλα παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια αποσκοπώντας στην πληρέστερη καταννόηση της ΔΑΦ .