ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: "MATP - BOCCE"

1 / 2
14.06.2021

Δελτίο Τύπου

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : «MATP - BOCCE» την Πέμπτη 24/06/21 στις 11:00 π.μ., στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με Άξονα Προτεραιότητας (09) - «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ με τίτλο: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ – Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», με κωδικό MIS 5002509.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από τα γυμναστικά προγράμματα που αναφέρονται στην πολύ-αναπηρία και θα υπάρχει πλήρης επεξήγηση της μεθοδολογίας που ακολουθείται. Συμμετοχή δωρεάν - Μέσω πλατφόρμας Zoom Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες και φοιτητές της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε γονείς Ατόμων με Αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε την Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλ. 210 9766144 (εσωτ. 2) από τις 8:00-16:00 μέχρι την Τετάρτη 23/06.

Share: