ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

1 / 2

Στο Κ.E.E.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» υπάρχει Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, με πλούσιο εκπαιδευτικό & ενημερωτικό υλικό που αφορά σε μεθόδους παρέμβασης στο επικοινωνιακό και μαθησιακό πλαίσιο, καθώς επίσης και στην ευρύτερη καλλιέργεια γνωστικού υποβάθρου.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δανειστούν βιβλία και σε έντυπη μορφή, επιλέγοντας ανάμεσα σε δεκάδες τίτλους και θεματικές.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Κέντρου είναι να εξυπηρετεί τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (μέλη του διδακτικού προσωπικού, στελέχη διοίκησης κλπ.) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των διδακτικών και άλλων στόχων του Φορέα.

Share: