ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

1 / 3

Το Πρόγραμμα Διαφυλικής Αγωγής πραγματοποιείταιστο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» από το 2017.

Στόχος του είναι η εκπαίδευση των νέων με αναπηρία σε θέματα όπως η σωματογνωσία, η ατομική υγιεινή, οι αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές, η διαχείριση συναισθημάτων στις φιλικές και διαπροσωπικές σχέσεις, η κατανόηση του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, η αυτοπροστασία από σεξουαλική παρενόχληση κ.α.

Με γνώμονα το ιστορικό σεξουαλικότητας, τα βιώματα και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου στην ομάδα αυτή δίνεται η ευκαιρία για συζήτηση, έκφραση προβληματισμών, σκέψεων και συναισθημάτων.

Επιπλέον η Ομάδα Διαφυλικής Αγωγής έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς τα θέματα σεξουαλικότητας, προς της οικογένειες των συμμετεχόντων.

Share: