ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

1 / 2

Από το 2014 στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», έχει καθιερωθεί η έκδοση δεκαεξάφυλλης εφημερίδας, η οποία διανέμεται δωρεάν κάθε τρεις μήνες.

Εκεί καταγράφονται οι δράσεις του Κέντρου, οι απόψεις και τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα των εκπαιδευομένων μας. Υπεύθυνο για τη συλλογή της ύλης είναι το εργαστήριο των Η/Y και γι’ αυτό μεγάλο μέρος των θεμάτων πηγάζει από τους εκπαιδευόμενούς του.

Είναι ωστόσο μία ομαδική δουλειά όλων των εργαστηρίων όπου το καθένα βάζει το δικό του λιθαράκι για τη δημιουργία της εφημερίδας.

 

Share: