"ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ"

1 / 9

Το πρόγραμμα «Κυκλοφοριακής Αγωγής» πραγματοποιείται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» σε συστηματική βάση και περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες εξωτερικών δραστηριοτήτων:

Τα εβδομαδιαία ψώνια στο Super Market & την αγορά προϊόντων από το φούρνο ή το περίπτερο.

Στόχοι  του προγράμματος είναι:

  • η ανάπτυξη του αισθήματος υπευθυνότητας
  • η ενδυνάμωση συγκεκριμένων πραγματολογικών δεξιοτήτων (λεκτικών & μη)
  • η κατανόηση και εφαρμογή απλών και σύνθετων κοινωνικών συμβάσεων
  • η διαχείριση συμπεριφοράς σε εξωτερικά δομημένα περιβάλλοντα και εν γένει η βελτίωση της κοινωνικότητας με απώτερο σκοπό την ομαλή κοινωνικοποίηση.

 

Παράλληλα με τα παραπάνω, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, όπως:

  • Απόκτηση γνώσης σχετικά με τους κανόνες κυκλοφορίας.
  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιδρούν ψύχραιμα σε έκτακτες καταστάσεις και να έχουν σωστή συμπεριφορά στο δρόμο.
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης ώστε να αξιολογούν τις συνέπειες της «απρόσεκτης μετακίνησης».
  • Βελτίωση της ικανότητας προσανατολισμού.
Share: