ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 / 4

Η κοινωνικοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στοχοθεσίας του Κ.E..Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».

Τα προγράμματα κοινωνικοποίησης πραγματοποιούνται τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και κάποια Σαββατοκύριακα του μήνα. Απαρτίζονται από μια ευρεία γκάμα κοινωνικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενσωμάτωση στο σύνολο μέσω της υιοθέτησης κοινωνικών προτύπων, ούτως ώστε να βοηθούμε τους εκπαιδευόμενους μας να νιώθουν λειτουργικό μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Share: