ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1 / 1

Στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο μάθημα της μουσικής, η ψυχαγωγία εναλλάσσεται διαρκώς με τη μάθηση, καθώς οι εκπαιδευόμενοι παίζουν, τραγουδούν και αυτοσχεδιάζουν, μαθαίνοντας τους ρυθμούς και τη χρήση των οργάνων στα διάφορα είδη της μουσικής.

Παράλληλα εξασκείται η σκέψη, παίζοντας διάφορα μουσικά παιχνίδια μνήμης, οπτικών και ηχητικών συσχετισμών. Το πρόγραμμα προάγει την ομαδικότητα και την κοινωνική ένταξη καθώς οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνεργάζονται τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και μεταξύ τους.

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις δεξιότητες και την κλίση του κάθε παιδιού και στόχο έχει την επαφή με τη μουσική, την εξωτερίκευση συναισθημάτων και την ανάδειξη της προσωπικότητάς του.

Share: