Ποιοί Είμαστε

Μαρία Χατζηδήμου
Εργοθεραπεύτρια

Η Μαρία Χατζηδήμου είναι Εργοθεραπεύτρια.

Αποφοίτησε από το τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνών. Είναι μέλος της ομάδας για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) και Προγραμμάτων Περιφέρειας του Κέντρου μας.

Από το 2008, εργάζεται ως εργοθεραπεύτρια με παιδιά προ-σχολικής αγωγής. Έχει εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές δομημένης εκπαίδευσης TEACCH, στη μέθοδο «Social Stories and comic strip conversation», στο σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων- PECS, στο βασικό σεμινάριο MAKATON, «στη θεραπευτική μέθοδο Wilbarger – Αισθητηριακή Αμυντικότητα: Μια περιεκτική, θεραπευτική προσέγγιση», στην αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration) και εξακολουθεί να παρακολουθεί σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχετικά με αυτήν τη προσέγγιση, καθώς και ποικίλες επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

Εργάζεται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» από το 2007.