Δομές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ (Κοιν.Σ.ΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Βασικός στόχος του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι η δραστηριοποίησή του στο νεοφυές πεδίο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ώστε να δημιουργηθεί λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των ατόμων με Αναπηρία και να επιτευχθεί η ουσιαστική κοινωνική τους ένταξη.

Με τον προσανατολισμό αυτό, ο Φορέας είχε ήδη προχωρήσει από το 2017 στην ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης) με το όνομα «Ανοιχτοί Ορίζοντες-Το Παρεάκι», στην οποία στοχεύει να εντάξει επαγγελματικά ένα σημαντικό αριθμό ατόμων με νοητική αναπηρία που μπορούν να εργαστούν.

Έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δήμου Αγίου Δημητρίου η Κοιν.Σ.Επ. διασφάλισε την πενταετή παραχώρηση χώρου επί της πλατείας Αλέξανδρου Παναγούλη, με σκοπό τη δημιουργία καφέ-πολυχώρου αναψυχής και πολιτισμού.

Πιστεύουμε, πως κάθε άνθρωπος αξίζει να του δοθούν ευκαιρίες ώστε να ξεδιπλώσει το δυναμικό του και να ενταχθεί ουσιαστικά και αποδοτικά στον κοινωνικό ιστό, διαμέσου της απασχόλησης. Τα οφέλη της προστατευόμενης εργασίας είναι πολυδιάστατα και εκτείνονται τόσο στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της επικοινωνίας, των κοινωνικών δεξιοτήτων αλλά και στην ενίσχυση του αισθήματος αυταξίας και αυτοπραγμάτωσης .