Ποιοί Είμαστε

Οικονομικοί Πόροι

Οι οικονομικοί πόροι του Φορέα μας προέρχονται από:

  • Εγγραφές- συνδρομές μελών.
  • Εισπράξεις νοσηλίων & θεραπειών.
  • Εισφορές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και λοιπές παροχές εκ μέρους της Πολιτείας, των Δήμων, των Κοινοτήτων , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
  • Δωρεές, εράνους και λοιπές έκτακτες εισφορές.
  • Ενισχύσεις από λαχειοφόρους αγορές, παραστάσεις, εκδηλώσεις, εκδρομές, διοργάνωση Bazaars όπου διατίθενται τα έργα των εκπαιδευομένων μας.
  • Χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά & συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.