ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

1 / 4
Σε καθημερινή βάση η μεταφορά των εκπαιδευομένων μας πραγματοποιείται από και προς το Κ.E.E.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με απόλυτη ασφάλεια, με τα κατάλληλα σχολικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους και το έμπειρο προσωπικό για τη μεταφορά τους.
Share: