ΣΙΤΙΣΗ

1 / 2

Σε καθημερινή βάση οι εκπαιδευόμενοι σιτίζονται στο Κ.E.E.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» απολαμβάνοντας το μεσημεριανό τους γεύμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μενού είναι βασισμένο σε εβδομαδιαίο διατροφολόγιο στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής.

Share: