ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1 / 3

Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση προβλημάτων επικοινωνίας (λεκτικής ή μη) που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες.

Στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον. Στο τμήμα της λογοθεραπείας του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», χρησιμοποιείται και παρέχεται εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου (δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του εκπαιδευομένου (πχ. λογικής σκέψης και συνοχής, βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες και χωροχρονικές έννοιες, έννοιες αιτίου - αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών) αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (πχ. κάρτες συναισθημάτων, απλές κοινωνικές και βιωματικές ιστορίες, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας (πχ. το PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ, Intensive Interaction,) με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης και της κοινωνικότητας των εκπαιδευομένων.

Τέλος, έχει δημιουργηθεί ένα εξωτερικό πρόγραμμα το οποίο αποσκοπεί στη γενίκευση και την κατάκτηση των δεξιοτήτων σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και περιβάλλον, με διαφορετικά πρόσωπα αναφοράς. Οι συνεδρίες λογοθεραπείας είναι σχεδιασμένες ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευόμενο. Πραγματοποιούνται σε μια έναν προς ένα ρύθμιση (θεραπευτής και εκπαιδευόμενος) ή σε ομάδα ατόμων, προσαρμοσμένη πάντα στο επικοινωνιακό τους επίπεδο, στις δεξιότητες και ανάγκες τους.

Share: