ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1 / 2

Στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» η Μουσικοθεραπεία είναι ενταγμένη στα απογευματινά προγράμματα του Κέντρου και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

Ανήκει στις Ψυχοθεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητά του για μουσική έκφραση και επικοινωνία. Στόχοι της μουσικοθεραπείας είναι η βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του.

Για τη συμμετοχή ενός ατόμου στη μουσικοθεραπεία δεν είναι απαραίτητη η οποιαδήποτε γνώση μουσικής ή μουσικού οργάνου.

Η ελεύθερη μουσική-δημιουργική έκφραση μέσω δραστηριοτήτων όπως: ο αυτοσχεδιασμός με μουσικά όργανα, το τραγούδι, η δημιουργία στίχων και τραγουδιών καθώς και η μουσική ακρόαση -πάντα με την υποστήριξη του μουσικοθεραπευτή - συντελούν στην επίτευξη των εξατομικευμένων στόχων. Πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο μουσικοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα μουσικοθεραπείας.

Share: