ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

1 / 3

Το πολυαισθητηριακό δωμάτιο ή αλλιώς Snoezelen room δημιουργήθηκε στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» το 2012. Σκοπό έχει τη δημιουργία ενός αισθητηριακού περιβάλλοντος ώστε να δώσει στο άτομο το χρόνο, το χώρο και το περιθώριο να αφομοιώσει με το δικό του ρυθμό τα εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιώντας υλικά και δραστηριότητες με δομημένο τρόπο. Είναι σχεδιασμένο για να ερεθίσει τις αισθήσεις προσαρμόζοντας ένα αισθητηριακό ερέθισμα. Με εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να ερεθίσει και τις δυο κρυμμένες αισθήσεις μας, την αιθουσαία και την ιδιοδεκτικότητα. Ο χώρος χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο θεραπευτή , ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (Sensory Integration), αλλά και από Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή. Μπορεί να βοηθήσει άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νοητική υστέρηση, υπερτονία ή υποτονία, προβλήματα συμπεριφοράς και άλλες παθήσεις. Μέσω του δωματίου δίνονται τα κατάλληλα ερεθίσματα στον εγκέφαλο για να επανεκπαιδευτεί και να καταγράψει εμπειρίες που θα βοηθήσουν το άτομο να γίνει πιο συνεργάσιμο, ευδιάθετο και λειτουργικό. Η αίθουσα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: οπτικές ίνες, σωλήνα νερού, πουφ με δόνηση, ραδιόφωνο, Sensory Magic επιτοίχιο υπολογιστή κ.α.

Share: