ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ

1 / 1

Είναι η εφαρμογή ιππασίας για άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ζωής τους. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο.

Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό, κτλ. Από την επαφή αυτή έχουν παρατηρηθεί πολλά οφέλη για τους εκπαιδευόμενους μας, όπως : ευχάριστη διάθεση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, βελτίωση ικανοτήτων μέσα από την άσκηση,  ή απλά εκμάθηση ιππασίας σαν χόμπι μέσα σε ασφαλή για αυτούς πλαίσια.

Share: