ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

1 / 6

Στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» η Ψυχοθεραπεία μέσω κίνησης & χορoύ (χοροθεραπεία), είναι ενταγμένη στα απογευματινά προγράμματα του Κέντρου και πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση.

«Η Xοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού, μέσα από την οποία το άτομο συμμετέχει δημιουργικά σε μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική του ολοκλήρωση». Ως ιδιαίτερος ψυχοθεραπευτικός κλάδος, ανήκει στις ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης και δεν σχετίζεται με τις εναλλακτικές θεραπείες. Πρόκειται για μια οικεία θεραπεία στους ανθρώπους καθώς από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το χορό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες.

Δεν έχει καμία σχέση με την διδασκαλία ή την εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου είδους χορού.

Για τη συμμετοχή στις συνεδρίες χοροθεραπείας δεν είναι απαραίτητες οι γνώσεις χορού. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι περίπου 1 ώρα και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο επαγγελματία-ψυχοθεραπευτή μέσω κίνησης που έχει εκπαιδευτεί σε αυτή την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση-.

Share: