Ποιοί Είμαστε

Όραμα, Αποστολή και Στόχοι

Όραμα

Το Όραμα μας είναι να ανοίξουμε τους Ορίζοντες των Ανθρώπων με Αναπηρία ώστε να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινότητα.

Ανοίγουμε τους Ορίζοντες, κερδίζουμε τη ζωή

Αποστολή

Οι Ορίζοντες προσφέρουν στα Άτομα με Νοητική Αναπηρία και τις οικογένειές τους υπηρεσίες ειδικής αγωγής και ένταξης, σταθμισμένες στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος και στην αναγνώριση τους ως ισότιμων πολιτών.

Στόχοι

  • Η υποστήριξη και η εφαρμογή του πνεύματος της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Απόφαση 61/611 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ), στο σύνολο των προβλέψεων της.
  • Η αναγνώριση της ενηλικιότητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία.
  • Η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας και η αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος για τους Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία και τις οικογένειες τους.
  • Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία.
  • Η κοινωνική προσαρμογή και ενσωμάτωση μέσα από προγράμματα κοινωνικοποίησης και συμμετοχής σε ψυχαγωγικές-πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις.
  • Η κατάρτιση και δημιουργική απασχόληση των εκπαιδευομένων στα εξειδικευμένα θεραπευτικά-παραγωγικά εργαστήρια με σκοπό την εργασιακή ένταξη.
  • Η εκπαίδευση των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που ενισχύουν την αυτοεξυπηρέτηση και κατ’ επέκταση την αυτοεκτίμηση τους.
  • Η παροχή ίσων ευκαιριών των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της αυτόνομης διαβίωσης και της εργασίας εξασφαλίζοντας τους μια ολόπλευρη στήριξη.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών μέσα στα πλαίσια ενός βιώσιμου δικτύου.