Ποιοί Είμαστε

Το Όραμά μας και οι Στόχοι μας

Το όραμα του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» , είναι η εξασφάλιση ποιότητας ζωής , καθώς και η αξιοπρεπής και ισότιμη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών στους οποίους απευθύνεται το Κέντρο μας.

Οι στόχοι μας είναι:

  • Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευόμενων.
  • Η κοινωνική προσαρμογή και ενσωμάτωση μέσα από προγράμματα κοινωνικοποίησης και συμμετοχής σε ψυχαγωγικές-πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις.
  • Η κατάρτιση και δημιουργική απασχόληση των εκπαιδευομένων στα εξειδικευμένα θεραπευτικά-παραγωγικά εργαστήρια.
  • Η εκπαίδευση των Α.με.Α σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που ενισχύουν την αυτοεξυπηρέτηση και κατ’ επέκταση την αυτοεκτίμηση τους.
  • Η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας των Α.με.Α και των οικογενειών τους.
  • Η παροχή ίσων ευκαιριών στα Α.με.Α στους τομείς της εκπαίδευσης, της ημιαυτόνομης διαβίωσης και της εργασίας εξασφαλίζοντας τους μια ολόπλευρη στήριξη.
  • Η απευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας στα Α.με.Α και η αποδοχή της διαφορετικότητας.