Ποιοί Είμαστε

Όραμα, Αποστολή και Στόχοι

Όραμα

Ανοίγουμε τους ορίζοντες, ώστε τα άτομα με νοητική αναπηρία και οι οικογένειες τους, να αναγνωρίζονται ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας με κοινά δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευκαιρίες συμμετοχής σε όλα τα στάδια της ζωής τους

Ανοίγουμε τους Ορίζοντες, κερδίζουμε τη ζωή

Αποστολή

Με την δράση μας, συμβάλλουμε στην αυτονομία και στη συμπερίληψη των ατόμων με νοητική αναπηρία, για να είναι ενεργά στο σπίτι τους, στην γειτονιά τους και στην δουλειά τους, προσφέροντας την ευκαιρία στην κοινωνία και στους φορείς, να είναι συμμέτοχοι στην προσπάθειά μας.

Στόχοι

  • Η υποστήριξη και η εφαρμογή του πνεύματος της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Απόφαση 61/611 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ), στο σύνολο των προβλέψεων της.
  • Η αναγνώριση της ενηλικιότητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία.
  • Η στήριξη της ψυχικής και νοητικής υγείας και η αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος για τους Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία και τις οικογένειες τους.
  • Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία.
  • Η κοινωνική προσαρμογή και ενσωμάτωση μέσα από προγράμματα κοινωνικοποίησης και συμμετοχής σε ψυχαγωγικές-πολιτιστικές-αθλητικές εκδηλώσεις.
  • Η κατάρτιση και δημιουργική απασχόληση των εκπαιδευομένων στα εξειδικευμένα θεραπευτικά-παραγωγικά εργαστήρια με σκοπό την εργασιακή ένταξη.
  • Η εκπαίδευση των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που ενισχύουν την αυτοεξυπηρέτηση και κατ’ επέκταση την αυτοεκτίμηση τους.
  • Η παροχή ίσων ευκαιριών των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της αυτόνομης διαβίωσης και της εργασίας εξασφαλίζοντας τους μια ολόπλευρη στήριξη.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών μέσα στα πλαίσια ενός βιώσιμου δικτύου.