ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 / 1

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» λειτουργεί από το πρώτο έτος ίδρυσης του Κέντρου παρέχοντας υπηρεσίες τόσο  στους εκπαιδευόμενους και στις οικογένειες αυτών. 

Το προσωπικό της ασχολείται:

  • Με την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες των εκπαιδευόμενων. Υποστηρίζει την οικογένεια να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου που συνδέονται με αυτόν.
  • Με την βοήθεια στην προσαρμογή νέων  εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο.
  • Με την ενδυνάμωση και στήριξη των γονέων στον γονεϊκό τους ρόλο.
  • Με την κοινωνική ένταξη-κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία. 
  • Με το αντικείμενο της σεξουαλικότητας στα Α.με.Α, βοηθώντας τα ίδια και τις οικογένειες τους,  σε πρακτικές για την διασφάλιση κοινωνικών κανόνων σχετικά με αυτό το ζήτημα, αλλά και αυτοπροστασίας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
  • Με τα ασφαλιστικά-προνοιακά θέματα των εκπαιδευόμενων.
  • Με κατ’ οίκον επισκέψεις στις οικογένειες όταν παρίσταται ανάγκη.
  • Με την συμμετοχή στις διεπιστημονικές ομάδες του Κέντρου.
  • Με την διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων/ημερίδων ευαισθητοποίησης.
  • Με υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, την ανάπτυξη του κοινωνικού εθελοντισμού για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Share: