ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1 / 1

Την υψηλή εποπτεία της λειτουργίας του Κ.E.E.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», το συντονισμό της Διεπιστημονικής Ομάδας και την ψυχιατρική παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων την έχει ο Επιστημονικός Διευθυντής - Ψυχίατρος.

Σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και την οικογένεια του κάθε εκπαιδευόμενου, διασφαλίζεται η ψυχική υγεία, η ποιότητα ζωής και το θετικό αυτοσυναίσθημα κάθε ατόμου.

Share: