ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

1 / 1

H Ψυχολογική υποστήριξη τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του ίδιου του Ατόμου με Αναπηρία είναι υψίστης σημασίας στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».

Το ολιστικό μοντέλο που ενστερνίζεται, αντιλαμβάνεται το «πρόβλημα» ως μια συλλογική, δυναμική σχέση που επηρεάζει όλα τα άτομα του περιβάλλοντος και όχι αποκλειστικά το άτομο με την Αναπηρία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση και συμβουλευτική στήριξη αναφορικά με την εκάστοτε Αναπηρία αλλά και για ειδικά επιμέρους θέματα που προκύπτουν (πχ. απόσβεση προβληματικής συμπεριφοράς, διαχείριση άγχους/θυμού κτλ.).

Οι γονείς χρειάζονται διαρκώς υποστήριξη για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις διαρκείς προκλήσεις που έχει η ζωή με ένα άτομο με Αναπηρία αλλά και για να διαχειρίζονται επιτυχώς οποιαδήποτε δικά τους αρνητικά συναισθήματα ενσκήπτουν και έχουν αντίκτυπο στη ζωή του παιδιού τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ασφάλειας και στήριξης, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν για θέματα που τους προβληματίζουν, έχοντας τη διαρκή αρωγή και γνωστική ανατροφοδότηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Θεραπευτών.

Share: