Ποιοί Είμαστε

Αξίες

Το ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες υπηρετεί το όραμα και την αποστολή του δεσμευμένο στις ακόλουθες αξίες:

Συνεργασία, Αλληλεγγύη και Σύμπραξη

Το φιλανθρωπικό έργο βασίζεται στη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ όλων των μερών, είτε σε επίπεδο πολιτείας και κοινωνίας είτε σε επίπεδο χρηματοδοτών και δωρητών. Η από κοινού συνέργεια μεταξύ όλων των  εμπλεκόμενων μερών και η επικοινωνία του έργου μας, εσωτερικά και εξωτερικά, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και δέσμευση του Οργανισμού μας.

Ακεραιότητα, Διαφάνεια και Αξιοπιστία

Μέσω του ελέγχου της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας σε όλες τις δραστηριότητες και τα υλοποιούμενα έργα. Μέσω της λογοδότησης στους ωφελούμενούς μας, τις οικογένειές τους, στα μέλη μας και στα ενδιαφερόμενη μέρη στο σύνολο τους.

Κοινωνική ευθύνη

Ισχυρή πίστη στον εξέχοντα και ενεργό κοινωνικό ρόλο του Οργανισμού μας στην αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων και στην προώθηση των κοινωνικών αξιών και αρχών, παραμένοντας πάντα πιστοί στις αρχές που προέκυψαν μέσα από την κοινωνία και το αναπηρικό γονεϊκό κίνημα

Ομαδική κουλτούρα

Με βάση την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των εργαζομένων του Οργανισμού, της Διοικούσας Ομάδας και των ωφελούμενων του.

Δικαιοσύνη και Ισότητα

Η πεποίθηση ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες ανεξάρτητα από καταγωγή, σεξουαλική, έμφυλη ή άλλη διάκριση και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του ίδιου του Ατόμου και τις προσωπικές επιθυμίες και επιλογές του.

Δέσμευση

Η πεποίθηση ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι το κλειδί για την επιτυχία και αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργείται από τη δέσμευση του Οργανισμού μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σεβασμός

Σεβόμενοι τις αξίες και τις αρχές της κοινωνίας. Σεβόμενοι τη διαφορετικότητα, την προσωπικότητα και τις προσωπικές επιθυμίες των ωφελούμενων μας.

Καινοτομία και δημιουργικότητα

Μέσω της δημιουργίας ευκαιριών για δημιουργικότητα, την προώθηση πρωτοπόρων ιδεών και την επιβράβευση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Επαγγελματισμός και αντικειμενικότητα

Η εργασία βασίζεται σε επαγγελματικές πρακτικές που είναι σαφείς, ομαλές και γνωστές σε όλους.