Το Έργο μας

Οι Προοπτικές μας

  • Οι προοπτικές που διαμορφώνονται για το K.E.E.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» ως φυσική προέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του αφορούν στην :

    • Δημιουργία δομών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων ωφελούμενων που χρειάζονται αυτή τη φροντίδα.
    • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα δια μέσου της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ. «Ανοιχτοί Ορίζοντες- Το Παρεάκι») αποσκοπώντας στην εργασιακή αλλά και ουσιαστική κοινωνική ένταξη των πολιτών με αναπηρία.
    • Διεκδίκηση και αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών εσόδων (πχ. μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Δια Βίου Εκπαίδευση κλπ.) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Φορέα και της δραστηριοποίησής του.