Το Έργο μας

Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

  • Στόχοι των προγραμμάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» είναι πάντα :

    • η διάδοση του πολυδιάστατου έργου του Φορέα &
    • η δραστηριοποίηση για την αποδοχή της διαφορετικότητας, τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας και την αέναη προώθηση της ισότητας και ισονομίας σε όλους τους πληθυσμούς.   

                                                             

    Η παραπάνω στοχοθεσία υλοποιείται μέσω πληθώρας δράσεων, συμπράξεων και πρωτοβουλιών.