Ποιοί Είμαστε

Ιστορία

Η λειτουργία του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στον Άγιο Δημήτριο, από το 1997 έως το 2013:

Το Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών & Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α). «Ορίζοντες» ιδρύθηκε το 1997 από γονείς Ατόμων με Αναπηρία, επιστήμονες και ευαισθητοποιημένους πολίτες. Από το 1997- 2013 λειτούργησε Μονάδα εξυπηρέτησης αναγκών εκπαίδευσης Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Αυτισμό στον Άγιο Δημήτριο – Αττικής. Κεντρικός στόχος του φορέα ήταν η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών στα άτομα αυτά άνω των 14 ετών, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τότε δομές για τη συνέχιση της εκπαίδευσης και απασχόλησής τους μετά την αποφοίτησή τους από τα ειδικά σχολεία.

Η δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στην Ηλιούπολη από το 2013 μέχρι σήμερα:

Η επαρκής στέγαση της λειτουργίας του Κέντρου και η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προς τα άτομα με αναπηρίες της περιοχής, αποτέλεσαν το βασικό όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου, των γονέων και των εκπαιδευτών μας, από την ίδρυση του Φορέα μας.

Τρείς καθοριστικής σημασίας εξελίξεις και συγκεκριμένα:

• Η δωρεάν παραχώρηση χώρου για τη μετεγκατάσταση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» στο κτίριο του πρώην 8ου Γυμνάσιου, από το Δήμο Ηλιούπολης.

• Η ευγενική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» προς το Κέντρο μας, για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της δαπάνης βελτίωσης και προσαρμογής του παραπάνω κτιρίου στις ανάγκες μας, καθώς και

• Η πιστοποίηση του ως Φορέα παροχής υπηρεσιών Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας συνετέλεσαν καθοριστικά ώστε το όραμα αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Η έμπρακτη στήριξη του Δήμου Ηλιούπολης και του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» ενδυνάμωσε τις προσπάθειές μας για τη διαφύλαξη και ανάπτυξη ενός κοινωνικού ιστού προστασίας για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατηγορία συμπολιτών μας. Το ΔΣ, οι εκπαιδευόμενοι του Κέντρου, οι γονείς, το προσωπικό και οι εθελοντές μας, απευθύνουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς όλους τους Δημότες, την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηλιούπολης, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» και όλους όσοι συνέβαλλαν βοηθώντας μας εμπράκτως προς αυτή την κατεύθυνση.